Ibland glömmer vi att vi lever i en vacker värld med många hav och insjöar som vi har tillgång till. Vårt ansvar är att vårda mångfalden och renheten som finns bevarat. Allt vatten som vi har tillgång till att dricka och bada i, är en stor tillgång som inte alla har möjlighet att använda sig av.

Vi kan känna tacksamhet och vara rädda om vår natur och miljön vi befinner oss i, att inte skräpa ner eller slänga saker omkring oss i naturen. Om vi ser helheten och tackar för det vi har och känner tacksamhet tillsammans kan vi rädda vår natur och ser till att bevara den till nästa generationer.

Ljus och kärlek!

Rebecca