Välj dina beslut!

Det gäller att välja kloka beslut när vi ska välja, men vi vet inte förrän efteråt om besluten var kloka och genomtänkta. Ett sätt att nå våra mål kan vara att komma fram till vilka mål vi har och vad som vi vill förverkliga av de målen.

Många är väldigt målfokuserade och har en utstakad väg att gå framåt mot, medan många andra har svårt att fokusera och istället kan bli stressade av att behöva ta besluten som de ändå vet att de måste ta. Det kan ibland vara bra att försöka tänka nytt och att se möjligheter istället för hinder, vilket inte är lätt då vi ofta börjar med att se alla hinder på vägen.

Ett bra tips kan vara att försöka stressa ner vår vardag och ta flera mindre pauser ibland, då kan det bli lättare att fokusera mot våra uppsatta mål.

Ljus och kärlek!

Rebecca