Tarot

Först och främst, när en klient kommer till mig för en tarotläsning, tar jag mig tid att prata med dem och lära känna deras situation och frågor. Detta hjälper mig att fokusera läsningen och välja lämpliga kort att använda.

När jag har en klar förståelse av klientens frågor, blandar jag tarotkorten och lägger dem ut i en specifik spridning. Det finns många olika spridningar att välja mellan, men jag brukar använda den klassiska Celtic Cross-spridningen.

Jag förklarar sedan för klienten vad varje kort betyder i den positionen de har lagts i och hur det relaterar till deras fråga. Jag tar mig tid att tolka varje kort noggrant och hjälper klienten att förstå dess innebörd.
Under hela läsningen uppmanar jag klienten att ställa frågor och utforska sina känslor och tankar kring de olika korten och deras betydelser. Mitt mål är att hjälpa klienten att få en djupare förståelse för sin situation och sina möjligheter.

När läsningen är över, ger jag klienten råd om hur de kan använda den information de fått från tarotkorten för att ta bättre beslut och röra sig framåt på ett positivt sätt. Jag uppmuntrar klienten att ta med sig vad de har lärt sig från läsningen och använda det som en guide i sitt liv.

Tillbaka till startsidan