Sänd kärlek och fred!

Tänk dig healing av ren kärlek som du håller i dina händer, lägg till fred och sänd det budskapet ut i världen som finns runt omkring dig och även ut i hela världen. Ren kärlek får vi när vi ger kärlek till andra och fred är något som vi alla önskar våra medmänniskor som är drabbade av krig.

Vi kan be om välsignelse idag när vi mediterar eller ber böner, till våra medmänniskor som är i behov av det. Det är en skön känsla som vi kan dela med andra, att vara välsignad av en annan person i din närhet känns stort och vederbörande kan känna sig utvald.

Kristna personer ber om välsignelser till dem de har omkring sig och de ber böner som de skickar ut i världen.

Ljus och kärlek!

Rebecca