Omsorgen för barn!

Våra tidningar och sociala medier översvämmas av oroligheter, mord, skjutningar som sker dagligen, det är också vanligt idag att barn hör på nyheterna på TVn och läser om detta. Det skapar oro, de blir rädda och ställer frågor varför vårt samhälle ser ut så här och varför det händer runt omkring oss.

Det är inte lätt att förklara det som sker och dagens barn har även tillgång till diverse spel och upplevelser där de kan bli utsatta för kontakter från vuxna. Här förklaras det från oss vuxna att de måste vara försiktiga ifall någon tar kontakt med dem på ett sätt som inte är bra. Det blir många frågor som de egentligen är för små för att ha en diskussion kring.

Men vårt samhälle ser ut så idag och där har de barn med vuxna som lägger sig i och förklarar en stor fördel, de blir på det sättet skyddade från faror som finns lite överallt. Tyvärr har inte alla barn det skyddet och det är något som vi alla har ett ansvar för att hjälpa till om vi upptäcker det.

Om du känner att du har fått svar på dina frågor efter vårt samtal så finns ett blått fält längst ner till höger på sidan där du kan lämna ett omdöme av vårt samtal som vi har haft tillsammans.

Då får jag en återkoppling av samtalet där du kan ge både ris och ros. Det gör du på den hemsida som du brukar använda:

www.spålive.se/spadam/rebecca-7/ www.synskonline.se/spadom/rebecca-7 www.synskonline.no www.spålive.no

Ljus och kärlek!

Rebecca