Månen – tarotkort

I detta kort finns känslorna, drömmarna men också illusionerna. När detta kommer upp är det något som påverkar en väldigt starkt känslomässigt, själsligt. Känslorna kan vara överväldigande och detta kan leda till grubblerier då man kanske inte riktigt förstår varför man reagerar så starkt. Då är det bra att försöka ta reda på varför man känner som man gör. Här finns en andlig medvetenhet om tidigare liv och framtida. Uttryck dig gärna genom dans, måleri och sång, låt själen få uttrycka sig. Lev i känslan. Detta är ett kort för andliga kontakter, kanalisering, seanser eller clairvoyance. Kanske man läser eller skriver något som har med andlig utveckling att göra.

Andligheten berör och intresserar många människor, intresset ökar när det är oro runt oss av olika anledningar, många upplever oro på sina arbetsplatser en del har sjukdomar som blossar upp. Sen finns det en omedvetenhet hos många människor som inte vet vart de ska vända sig. I mina samtal med våra kunder idag upplever jag att många vill ha mer exakta svar från mig, de vill veta exakta tidsangivelser när händelser ska ske när i tid vissa saker ska inträffa. Det har jag inte riktigt upplevt tidigare, så det gäller att vara tydlig och lyssna innan vi går in i diskussioner.

Ljus och kärlek

Rebecca