Lita på din intuition!

Du kan med intuitionens hjälp alltid få vägledning i livet, förutsatt att du vet vad du vill. Det finns några enkla sätt som du kan använda dig av för att göra intuitionen till din vän i livet.

När vi är stressade talar inte den inre rösten till oss – intuitionen har tystnat. Det är viktigt att vi hittar lugnet inom oss.

När du väl har tränat den här förmågan kan du be om svar för olika typer av problem. Många gånger är man rädd för intuitionen, eftersom intuition skapar förändringar i personen och i vardagslivet.

Definitionsmässigt är intuitionen känsla som uppstår plötsligt, från ingenstans, men som är väldigt övertygande trots att den oftast är rätt så makaber. Ändå skiljer sig den känsla som intuition skapar, från andra känslor – såsom rädsla, oro eller sorg.

Du bör aldrig endast lyssna på din intuition. Vårt förnuft kan också hjälpa oss att fatta beslut genom logiskt resonemang. Ha förtroende till din intuition men låt inte den styra alla dina beslut.

Med lite träning kan du lära dig att fatta genomtänkta beslut – i vilka du både använder intuitionen och förnuftet. Den här processen bygger även upp din tillit till den egna förmågan och ditt självförtroende.

Lär dig lyssna på Dig själv och lita på att Du redan har alla svaren Du behöver!

Har du frågor så hör av dig till mig Rebecca. Du kan ringa mig på 0939-7575 (19.90 kr / min) och välja mig direkt. Kontakta mig på http://synskonline.se  och välj 7, ser fram emot ditt samtal. Det är 18 års åldersgräns för att ringa till oss.

Ljus och kärlek Rebecca