Som en medial person upplever jag kriget i Ukraina som en känslomässigt svår och påfrestande situation. Jag kan känna mig maktlös och hjälplös när jag ser och hör om de många lidanden och förluster som detta krig orsakar. Jag kan också känna frustration och ilska över de politiska krafter som ligger bakom konflikten och deras oförmåga att hitta en lösning. Samtidigt kan jag känna mig tacksam för min förmåga att nå ut med information och berätta historier om de människor som påverkas av kriget, och hoppas att min rapportering kan bidra till ökad medvetenhet och förståelse för situationen.