Högre guider!

Medium använder sig ofta av att kanalisera guider och ärkeänglar när de har en reading, ett samtal mellan dem som söker kontakt med medium. Det gäller för medium att koncentrera sig och vara öppna och intuitiva och att använda sina kreativa sidor.

De flesta guider och högre väsen omger sig med kärlek och med medkänsla, de ger av sin kraft och stärker dem som kontaktar dem. När du känner kontakten så är det en stark upplevelse, ofta en telepatisk kommunikation som ofta kommer i bilder och du kan även få till dig information som du inte hade tidigre.

De flesta människor som kontaktar sina guider är i situationer där de behöver vägledning och hjälp för att lösa problem som är personliga eller det kan även handla om världens situationer. Många religiösa människor har vissa dagar och tider där de ber för vårt land och även för hela världen, de ber om fred och de välsignar genom böner.

När du anslutit dig till dina guider kommer du samtidigt att känna ett ljus och får ta emot positiva energier som du kan använda dig av när du ska fatta svåra beslut.

Om du känner att du har fått svar på dina frågor efter vårt samtal så finns ett blått fält längst ner till höger på sidan där du kan lämna ett omdöme av vårt samtal som vi har haft tillsammans.

Då får jag en återkoppling av samtalet där du kan ge både ris och ros. Det gör du på den hemsida som du brukar använda www.spålive.se/spadam/rebecca-7/ www.synskonline.se/spadom/rebecca-7 www.spålive.no www.synskonline.no

Ljus och kärlek!

Rebecca