Hantera känslor!

Våra känslor kan bero på olika saker, kanske för att det är lätt att reagera med känslor ifall någon i vår närhet lyckas med det som vi inte själva har lyckats genomföra. Vi gläds inte som vi borde ha gjort utan vi kanske suckar och tycker livet är orättvist.

Ett sätt att bearbeta våra känslor är att använda våra logiska sidor och ta reda på varför just du inte når de mål du har satt upp för dig själv. Det vanligaste är att vi inte orkade fullfölja, vi sökte inte det nya arbetet som vi hade tänkt att göra, vi besökte inte och tog inte kontakt med de personer som var viktiga för oss. Vi valde något annat i livet som var viktigast just då.

Varför inte säga grattis till dem som lyckats och som har kämpat för att nå sina mål.

Ljus och kärlek!

Rebecca