Den andliga världens energier!

Ju mer tid du spenderar med den andliga världen, desto lättare blir det för dig att känna igen deras energier och har då möjligheten att skapa en kommunikationslinje. Att lära känna hur ditt andliga team når ut till dig och hur din intuition bearbetar deras budskap kan ta lite tid, men det är helt värt ansträngningen.

Du kan också prata med dem även om du känner att du inte kan få deras svar ännu. Även en enkelriktad kommunikation är ett steg mot att stärka din kontakt med andevärlden. Om du behöver hjälp kan du få det också. Vi måste börja se dem som finns där på andra sidan som faktiska varelser snarare än begrepp bara för att de inte är fysiska. Vi har våra vänner och släktingar som har gått över till andra sidan och som finns där fortfarande för oss alla.

Du kan börja med att åkalla ärkeängeln Michaels skydd och vägledning. Ju säkrare du känner dig, desto mer kan du koppla av och öppna upp. Så, börja idag! Var tålmodig och krävande med att lära känna dem. Lita på din intuition. Det är också okej att nå vägledning från en mentor eller pålitliga andliga utövare som ett medium när du behöver känna att de finns där och vakar över dig.

Du har stark intuition och det är ingen risk att du kommer att använda din kraftfulla energi på fel sätt. Var öppen och positiv för de nya möjligheterna som väntar bakom hörnet. Ge akt på de tecken och fingervisningar som hela tiden finns där. Det gäller bara att se dem! Vi änglar vakar över dig och hjälper dig framåt!

Välkommen att ringa mig  0939-1147147 välj: 7

Ljus och kärlek !

Rebecca – Medium

Personligt – andligt -medialt

Kommentera