En anledning till att människor vänder sig till medium och sierskor för att bli spådd via telefon, är att vi alla hamnar i situationer som vi inte ser någon utväg ur. Vi har pratat med våra närmaste och våra vänner, men ser fortfarande ingen lösning. Det kan vara en ekonomisk situation som vi inte anser att vi klarar av eller en förändring på arbetsplatsen som gör att vi kan riskera att bli arbetslösa.

Att i den situationen bli spådd via telefon kan vara en lösning, vi får prata med medium och sierskor, som lyssnar på dina problem och som hjälper dig att se eventuella lösningar på problemen. Ibland finns lösningarna där för oss men vi ser dem inte eftersom vi är i en utsatt situation. Att ta dagen som den kommer eftersom vi inte vet något om morgondagen, kan vara en devis att trösta sig med.

Du ska känna dig stärkt efter att du har haft en kontakt med ett medium eller en sierska, att du har fått de verktyg som du saknat för att se dina positiva energier som de flesta av oss har runt omkring oss och förlita dig på att det finns lösningar på de flesta problem.

Ljus och kärlek!

Rebecca