Att släppa gammalt och ta in det nya!

Vi måste läka. Individuellt och kollektivt krävs så mycket läkning just nu. Att släppa det gamla är lite som att tappa din gamla hud. Vi kanske känner oss lite mer sårbara och ännu mer rörliga än vanligt. Om du behöver lite tid ensam bara för dig själv, kan du förmedla det till andra människor som du har runt dig, på din arbetsplats och till din familj och att du gör det på ett så trevligt sätt som möjligt.

Några av er kanske behöver göra det motsatta och känna behovet av att arbeta med någon som är professionell eller söka stöd från dina nära och kära. Återigen är det viktigt att vara äkta och kommunicera dina behov, men låt oss inte glömma de människor vi försöker kommunicera med kanske också går igenom sin egen läkningsprocess. Var snäll mot dig själv och mot varandra. Den kommunikationen ensam kan vara så helande i sig själv.

Att människor idag är oroliga för vad som händer runt omkring oss i världen beror också på att vi matas med nyheter om våld och oroligheter, det går att ta distans till det och ta fram böcker att läsa under semestern och att lösa korsord är något som gör att vi fokuserar och går in i att få kroppen i balans. Ju oftare vi gör det ju bättre mår vi.

Välkommen att ringa till mig, 0939-1147147 välj: 7

Ljus och kärlek!

Rebecca