Många av oss känner oss oroade och bekymrade över att omkostnaderna har blivit högre, framför allt pengar har en förmåga att få människor att oroa sig. Det har också mycket med att göra vilken personlighet vi har, är vi känslomänniskor så kan vi ha lättare att prata om bekymren men har vi en personlighet där vi stänger in våra känslor kan vi börja må dåligt i stället.

Har vi en tro och en tillit till att problemen kan lösa sig på sikt, så blir det i regel så. Vi har en förmåga att lösa de problem som vi ställs inför, vi kan omfördela kostnader och dra ner på sådant som inte är riktigt nödvändigt just nu.

”Ta dagen som den kommer, morgondagen vet vi ingenting om”.

Ljus och kärlek!

Rebecca