Att förändra sig själv!

Ett av de snabbaste sätten att flytta din energi är genom att flytta dina tankar och ord, det går via yoga eller att koncentrera sig i stunden. Tänka positivt och försöka trycka bort negativa tankar, vilket inte alltid är lätt om det finns problem som ibland är svåra att ta till sig och att försöka lösa. Det kan vara ekonomiska problem och problem som uppstår i relationer, vilket de flesta människor drabbas av.

Att gå framåt eller att starta upp på nytt kan bli en utmaning, det är ofta lätt att fastna vid vårt förflutna och det emotionella bagage som vi alla har med oss. Det är lätt att se det förflutna som det positiva eftersom det som varit svårt med tiden glöms bort.

Att försöka lära känna sig själv och även sin omgivning, de närmaste som de flesta har omkring sig, för att kunna gå vidare i livet och släppa delar av det förflutna, är något som ofta kommer upp i samtal med våra kunder. De flesta vill gå vidare i livet, men det är det som är det svåra för många. Där kan vi stötta i samtal, jag pratar gärna om de energitjuvar de flesta har omkring sig. Det kan vara en partner, någon på arbetsplatsen, en släkting som inte löser sina problem utan lastar över dem på andra människor vilket gör att den personen blir passiv och känner att de egna energierna försvinner.

Ibland är det tillåtet att vara egoistisk och ibland också ha modet att välja bort dessa människor!

Välkommen att ringa till mig, 0939-1147147 välj: 7

Ljus och kärlek!

Rebecca