Den mätta dagen, den är aldrig störst…..

I rörelse

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd -
men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.
av Karin Boye    

Att läsa dikter finner många människor ro och stillhet i och det finns många dikter att välja på, vi väljer 
dem ofta från vilken sinnesstämning vi är i. När vi har kontakt med kunder som ringer oss och som många gånger 
står vid ett vägskäl och inte vet åt vilket håll de ska gå eller vilka beslut de ska ta, då finns vi där och 
kan ge goda råd. Att hjälpa dem att se deras problem ur olika synvinklar, vilka beslut är lätta att ta och 
vilka beslut kan de vänta med. Den vanligaste frågan kan handla om relationer som upphört och där den som blivit 
lämnad vill ha goda råd hur relationen kan räddas. Det är viktigt att lyssna och låta kunden komma fram till sina 
egna beslut och vad som är den rätta vägen att gå.
 
Ljus och kärlek 

Rebeccca