Uppmärksamhet och vänlighet!

Vi är inne i en period då många människor lider av arbetslöshet, oro och hopplöshet, många ser inga möjligheter att komma framåt i livet. Många äldre som bor på äldreboenden och fått vaccin mot covid-19, får fortfarande inte träffa sina anhöriga vilket gör att många blir deprimerade. Många unga som studerar har ingen möjlighet att Läs mer om Uppmärksamhet och vänlighet![…]