Att se någon!

Om du verkligen vill ta in och se en person, rensa först ditt energiska synfält – din aura. Renlighet och utveckling av chakran behövs också, men för att vi ska se tydligt och utan fördomar behöver vi också ha ett tydligt energifält. Annars kan vi påverkas av våra tankar, rädslor eller prognoser från andra. Tack Läs mer om Att se någon![…]