Börjar Europa öppna upp igen!

Flera länder i Europa tillåter resande inom landet igen under sommaren som Frankrike och Danmark och Tyskland, de baltiska länderna öppnar upp gränserna mot varandras länder. Vi får hoppas att det blir bra och att vi slipper flera vågor av coronaviruset. I Sverige har det inte tagits några beslut ännu inför sommaren. Men människor drabbas Läs mer om Börjar Europa öppna upp igen![…]

Runor – den nordiska mytologins motsvarighet till tarot!

Runor kan sägas vara den nordiska mytologins motsvarighet till tarot. Arketyperna i runorna associeras med de nordiska gudarna. Ingen vet med exakthet hur gamla runorna är. Runliknande symboler i grottor härstammar från slutet av bronsåldern, cirka 1300 f kr. Runorna nämns också i Bibeln, men man tror att runorna först utvecklades för magiska ritualer för Läs mer om Runor – den nordiska mytologins motsvarighet till tarot![…]

Dags att bygga broar mellan människor!

Månens noder byter tecken varje 1,5 år. De är alltid retrograda och därför har norra noden nu flyttat över från kräftan till tvillingarna. Man förknippar den södra noden med det förflutna, det invanda, det man alltid har gjort. Södra noden förknippas med det man redan behärskar. Norrnoden är framtiden och det man måste sträva efter. Läs mer om Dags att bygga broar mellan människor![…]