Änglars viskningar!

Änglarna har många benämningar och några av dem är: Guds sändebud, ljusvarelser, guide eller vägvisare. Vad man än väljer för benämning så står de för egenskaper som: kärlek, empati, mirakel, vägledning, beskydd och en vän i mörkret. Många förnimmer deras närhet som en kärleksfull smekning eller någon som viskar sitt namn. I svåra stunder pockar Läs mer om Änglars viskningar![…]

Runor – den nordiska mytologins motsvarighet till tarot!

Runor kan sägas vara den nordiska mytologins motsvarighet till tarot. Arketyperna i runorna associeras med de nordiska gudarna. Ingen vet med exakthet hur gamla runorna är. Runliknande symboler i grottor härstammar från slutet av bronsåldern, cirka 1300 f kr. Runorna nämns också i Bibeln, men man tror att runorna först utvecklades för magiska ritualer för Läs mer om Runor – den nordiska mytologins motsvarighet till tarot![…]