Månen – tarotkort

I detta kort finns känslorna, drömmarna men också illusionerna. När detta kommer upp är det något som påverkar en väldigt starkt känslomässigt, själsligt. Känslorna kan vara överväldigande och detta kan leda till grubblerier då man kanske inte riktigt förstår varför man reagerar så starkt. Då är det bra att försöka ta reda på varför man Läs mer om Månen – tarotkort[…]

Orostider – Gemenskap

Mars 2020 och hela världen rustar för krig mot corona-viruset, gränser stängs och skolor och olika myndigheter stänger ner, allt för att inte spridningen av corona-viruset skall ske mellan människor. En del människor blir allvarligt sjuka, en del får lindrigare symtom. Många har tillfrisknat vilket känns bra. Det viktiga är att människor och samhällen håller Läs mer om Orostider – Gemenskap[…]