Vilket djur du är i den kinesiska månkalendern!

Vilket djur du är i den kinesiska månkalendern!

  Astrologi har varit en stor del av den kinesiska kulturen under årtusenden. De tolv olika djuren representerar den tolvåriga cykeln i den kinesiska månkalendern, som har varit i bruk i över 5000 år. Det finns många myter och legender om hur de tolv djuren...