Att få och ge kärlek!

Var idag villig att dela med dig av dig själv det du kan ge till andra människor men var också öppen för att ta emot det du får av människorna du har omkring dig. De två handlingarna, ”att ge och ta emot är sammankopplade eftersom det ena inte kan existera utan det andra.”

Var generös med din tid, kärlek och resurser. Behöver du mer kärlek, ge mer kärlek! Ge av din tid och dina resurser till dem som har behov av det. Att ge till sina medmänniskor visar att du har något att ge bort.

Gör det med ett öppet hjärta utan att förvänta något i gengäld eftersom vi inte vill begränsa det gudomliga kreativiteten.

Nu i coronatider är det extra viktigt att höra av sig till de äldre du har i din umgängeskrets, ett telefonsamtal blir viktigare nu än tidigare, låt dem veta att du finns där och har tid att lyssna på dem.

Ta dig tid att prata och lyssna på dina barnbarn om du har några och ge av dig själv till dem när de kommer trötta och har mycket att berätta om när de kommer från skolan och dagis.

Trivs man med sig själv och livet så har man lättare för att ta till sig kärlek och ge kärlek!

Välkommen att ringa mig  0939-1147147 välj: 7

Ljus och kärlek !

Rebecca – Medium

Personligt – Andligt